کفسابی کم هزینه

کفسابی کم هزینه

باتوجه به تغییرات بسیار گسترده ای که در ساخت ساختمان های جدید و امروزی پیش آمده، موضوع کفسازی سنگ، موزاییک، یا پارکت ،و سرامیک لمینت نیز به نوبه خود درساختمانهای جدید الاحداث تبدیل به بحث گسترده و پیچیده ای شده است. داشتن یک کفسازی دقیق و بدون نقص در کف ساختمان، معمولا نیازمند صرف هزینه های بالا و نیازمند داشتن زمان کافی میباشد،ازطرفی میدانیم که هر کفپوش و قطعه قابل نصبی که در ساختمانها بر روی کف ساختمان نصب میشود بعد از اجرا و نصب ودرطول عملیات اجرا ممکن است دچار آلودگی سطح و خراش بشود امااین اتفاق به معنای خسارت خوردن و ایجاد هزینه نیست،چرا که روشهای جدید و راه حلهای زیادی برای رفع این گونه مشکلات وجود دارد که از جمله این راه حلها کفسابی پر کاربرد ترین راه حل میباشد.