واش بتن از تعریف لغت تا تعریف فیزیکی

واش بتن چیست؟

تعریف واش بتن در لغت:

بتن شسته! کاملا مشخص و روشن است که این عبارت لاتین، یک عبارت توصیفی بوده  و در واقع شرح وضعیت نوعی قطعه بتن است. نوعی بتن که ظاهرش شسته شده و با دیگر قطعات بتنی فرق دارد. اما نکته این است این شسته شدن بتن چگونه میتواند باعث تفاوت ظاهری قطعه شود.  پاسخ به این سوال چیزی است که میتواند تعریف فیزیکی قطعه باشد. 

واش بتن در تعریف فیزیکی :

واش بتن امروزی یا همان قطعه بتن شسته در حقیقت نوعی موزاییک میباشد که در حدود شصت سال قبل برای اولین بار در شهرهای پر باران اروپا از جمله شهرهای توریستی روسیه تولید و در پیاده رو ها بعنوان یک کفپوش بتنی مفید و زیبا مورد استفاده قرار گرفت. از تاریخ دقیق تولید صنعتی و استفاده این قطعه در ایران حدود بیست سال میگذرد، اما نکته ای در این باره وجود دارد، اینکه واش بتن سنتی یا همان بتن شسته یکپارچه از سالهای بسیار دور یعنی حدود ۸۰ سال قبل در ایران اجرا میشده و میتوان قدمت این نوع کفپوش را در ایران بسیار قبل تر از دیگر کشورها دانست. 

 گفتیم که واش بتن صنعتی نوعی موزاییک میباشد، اما باید توجه داشت که این نوع موزاییک یک مشخصه بسیار مهم نسبت به موزاییکهایی که قبلا دیده ایم دارد و آن سطح زبر و حالت برجسته سنگدانه های سطح آن میباشد. هنگامی که این قطعه در کارخانه تولید میشود در حقیقت سطح آن که پوشیده از سنگدانه های ریز و درشت بوده و دارای رنگهای متنوع میباشد به صورت زبر و کاملا برجسته ساخته میشود و دلیل آن این است که این قطعه بتواند برای استفاده در سطح پیاده روها و محوطه های بدون سقف که معمولا در زمستان و فصول بارندگی لغزنده است، مناسب باشد. بنابراین به راحتی میتوان دریافت که واش بتن به لحاظ مشخصات فیزیکی که دارد برای استفاده در محوطه های روباز و بدون سقف مناسب تر است.