موزاییک درجا

موزاییک درجا
موزاییک درجا در پارکینگ و اجرای موزاییک درجا،طراحی و ساخت ملات کف موزاییک درجا،کفسابی سالن موزاییک در جا،موزاییک لاشه سنگ و موزاییک سازان باتجربه و کاربلد کریمی.
موزاییک درجا،موزاییک یک تیکه،  ۰۹۱۹۶۳۷۶۶۹۸
گروه پیمانکاری کفسازی و کفسابی  وموزاییک کریمی با ابتکار ونوآوری طراحیهای جدید و فوق العاده در طراحی و اجرای موزاییکهای یک پارچه و درجا.