بتن کف

بتن کف
بتن کف،بتن کف باطرح موزاییک،اجرا وساب،بتن موزاییک درجا، طرح ابتکاری اجرای بتن موزاییک در جا با متدهای به روز و کارآمد.
پیمانکاری گروه کریمی ۰۹۱۹۶۳۷۶۶۹۸