موزاییک چیست؟

موزاییک چیست ؟

موزاییک کفپوشی است متراکم , در حقیقت نوعی بتن است که تراکم خود را از طریق فشار (پرس) یا از طریق لرزش (ویبره) بدست می آورد.موزاییک به طور کامل از دو سطح تشکیل شده است.

۱ ) لایه ی رویه یا رنگ : این لایه نقش موزاییک را تشکیل می دهد و در ساختار آن از پودر سنگ , سیمان , آب و از ترکیبات دانه بندی شده و رنگی استفاده شده است.

۲ ) لایه ی زیزین یا نارین : این لایه دارای ضخمامت بیشتری نسبت به لایه ی رویه می باشد و نقش تحمل فشار را نیز بر عهده دارد و این لایه نیز مانند لایه ی رویه از سیمان , آب , شن و ماسه تشکیل شده است.