مراحل کفسابي ساختمان

مراحل کفسابي ساختمان
صيقلي دادن سطوح تکنيکي مدرن ميباشد. ظاهر نامناسب سطوح با سنگسابي بهبود پيدا ميکند.

براي رفع نواقص موجود در سطوح، نياز است تا عمليات سنگسابي انجام شود. اين کار نياز به صرف زمان و کار فيزيکي زيادي دارد.

۱- آماده سازي

 • ارزيابي سطح(مرحله يک قبل از کفسابي،اين مرحله بيشتر براي سطوح بتني کاربرد دارد):
  از يک قلم فلزي براي تعيين سختي بتن استفاده ميشود.وقتي مشخص شد که بتن نرم، متوسط يا سخت است، روند سنگسابي را دقيقا تنظيم ميکنيم.
 • تميز کردن سطح(مرحله ي دو قبل از کفسابي):
  با استفاده از آب گرم، مواد شوينده و يک برس، سطح را ميسابيم. بعد از شستشو اجازه ميدهيم تا سطح خشک شود.براي لکه هاي سفت و سخت، ممکن است لازم باشد از پاک کننده قوي استفاده کنيم.پراکسيد هيدروژن، آمونياک و TSP گزينه هاي رايج هستند اما اين مواد شيميايي را با هم ترکيب نمي کنيم. فقط يکي از مواد را انتخاب ميکنيم.
 •  تعمير ترک هاي موجود(مرحله سوم قبل از کفسابي):اگر سطح بتن ترک خورده باشد، ابتدا بتونه کاري شده و سپس عمل ساب انجام ميشود.

۲- کف سابي

 • مهيا کردن يک ماشين سنگسابي(مرحله يک کفسابي):با ابزار هاي غير تخصصي کار صيقلي دادن محال است. بنابراين دستگاه مناسب براي مکان تهيه ميشود.
 • استفاده از وسايل محافظ(مرحله دو کفسابي):قبل از شروع کار با دستگاه و به منظور ايمني بايد از ماسک عينک و گوشي براي محافظت در برابر گرد و غبار، تکه هاي سنگ و صداي زياد استفاده کنيم.براي حفاظت از سر، استفاده از کلاه ايمني هم توصيه ميشود.همچنين پوشيدن کفش ايمني باعث ميشود تا در برابر لغزش هاي احتمالي ايمن شويم.
 • سابيدن بتن با بزرگترين ديسک(مرحله سوم کفسابي):اگر نياز به پاکسازي سيلر، رنگ و لکه هاي ديگر که هنوز پا نشده اند باشد، از يک سنگ چهل استفاده ميکنيم. در صورت تميز بودن سطح، از سنگ هشتاد استفاده ميکنيم.
 • پيشروي با نمره هاي مختلف(مرحله چهار کفسابي):در حين انجام کار، مرحله به مرحله سنگها با نمره هاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد و سنگسابي انجام ميشود.در ساب اول نمره چهل، در ساب دوم نمره هشتاد و به همين ترتيب تا دويست و چهارصد را استفاده ميکنيم.
 • استفاده از Densifier در اواسط کار(مرحله پنج کفسابي):براي تقويت بتن مايع متراکم کننده را اسپري ميکنيم.
 • عبور از بتن با سنگ نمره سه هزار(مرحله شش کفسابي):بعد از اينکه سنگ زني و متراکم سازي اوليه تمام شد، از سنگ نمره سه هزار روي کل سطح بتن استفاده ميکنيم.اين نمره از سنگ بسيار خوب است. در واقع با انتخاب آن، کار پرداخت ستگ را انجام ميدهيم. بعد از اين مرحله که کاملا ضروري ميباشد، بتن پر رنگ تر ميشود.
 • تميز کردن خرده سنگ هاي باقي مانده(مرحله هفت کفسابي):بعد از سنگسابي بتن، گرد و غبار و خرده هاي بتن باقي ميماند که اقدام به جارو کردن آنها ميکنيم. مراحل اصلي ساب زدن به شکل کلي بيان شد و اميدوارم که اين مطلب مورد توجه شما قرار بگيرد.